Skip to main content

Kde je škrob uložen v rostlinných buňkách?

Některé rostliny, jako jsou brambory a jiné hlízy, a ovoce, jako je banán a chléb, uchovávají škrob pro pozdější použití. Tento škrob je uložen ve zvláštních organelách, nebo buněčných podjednotkách, nazývaných amyloplasty.

Rostliny ukládají škrob v hlízách, jako jsou sladké brambory.

Proces skladování

Rostlinný škrob začíná jako glukóza, primární produkt fotosyntézy, nebo proces, kterým rostliny produkují potraviny ze slunečního světla. Glukóza je však pro rostliny obtížná pro skladování, a je přeměněna buď na sacharózu nebo škrob pomocí procesu nazývaného polymerizace.

Amyloplasty

Polymerizační a skladovací proces v rostlinách se provádí pomocí speciálních buněčných částí - amyloplastů. Tyto nepigmentované organely berou glukózu, proměňují ji v škrob a přemísťují ji do jiné části buňky, zvané stroma.

Stroma

Stroma je bezbarvá, hubovitá buněčná matrice, která podporuje samotnou rostlinnou buňku. V hlízách, oddencích a dalších rostlinných orgánech uchovávajících škrob působí také jako místo pro skladování potravin pro pozdější použití. Když rostlina potřebuje energii ve škrobu, přemění zrna škrobu zpět na glukózu.