Skip to main content

Jak používat reostat

Proměnný odpor, nazývaný reostat, má dvě spojky a zapojuje se do série se zdrojem napětí, aby se jeho úroveň změnila z plného napětí na nic. Reostaty se objevují v tisících nebo elektrických a elektronických aplikacích pro mnoho použití. Když měníte pokojové osvětlení nastavitelným knoflíkem, použijte reostat. Protože neexistuje specifické použití, musíte mít elektrické dovednosti k použití reostatu, který ještě není nainstalován v zařízení. Musíte vědět, jak bezpečně připojit kabeláž a vědět, jak vybrat a použít všechny příslušné nástroje a hardware.

kredit: Comstock / Comstock / Getty Images

Krok 1

Vypněte zdroj napětí k zařízení, které chcete ovládat pomocí reostatu. Vzhledem k tomu, že reostaty přicházejí v obrovském množství velikostí, mohlo by to být malý elektronický obvod nebo obrovský motor.

Krok 2

Připojte jeden vodič svého reostatu k jednomu ze dvou vodičů ze zdroje napětí.

Krok 3

Připojte jeden vodič z elektrického zařízení, které chcete ovládat, na druhý vodič reostatu.

Krok 4

Připojte druhý kabel zařízení, které chcete ovládat, na druhý kabel zdroje napětí.

Krok 5

Zapněte napájení na zdroj napětí.

Krok 6

Změňte nebo otočte reostat, dokud vaše zařízení nedosáhne úrovně, na které chcete pracovat, ať už je to intenzita světla, hlasitost zvuku, teplo, rychlost motoru nebo jakékoli jiné ovládání.