Skip to main content

Jak obnovit My Carrier Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou elektrické pece. Pokud dojde k vyhoření vnitřní pojistky, tepelné čerpadlo nebude fungovat. Tepelné čerpadlo Carrier lze resetovat po výměně pojistky, aby tepelné čerpadlo mohlo obnovit normální funkci. Přerušení napájení tepelného čerpadla Carrier může způsobit potřebu resetovat tepelné čerpadlo. Vynulování tepelného čerpadla vyžaduje pouze několik minut.

Krok 1

Zkontrolujte pojistku, která se nachází v blízkosti kompresoru tepelného čerpadla Carrier. Pokud došlo k výpadku napájení nebo došlo k přepětí, mohlo dojít ke spálení pojistky.

Krok 2

Vypněte jistič, který obsluhuje tepelné čerpadlo.

Krok 3

Vyměňte pojistku v tepelném čerpadle Carrier za novou pojistku stejné velikosti.

Krok 4

Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena nastavení uživatelského rozhraní (UI). Pokud jsou nastavení uživatelského rozhraní nastavena příliš vysoko nebo příliš nízko, kompresor nosného tepla se nezapne. Nastavení UI se změní na ovládání termostatu tepelného čerpadla. Proveďte potřebné úpravy.

Krok 5

Resetujte jistič, abyste obnovili napájení.