Skip to main content

Jak měřit napětí na světelné zásuvce

Nejlepším způsobem, jak zjistit, zda svítí světelná zásuvka, je otestovat její napětí pomocí multimetru. Jedná se o levné přístroje, které mají pár sond. Sondy jsou připojeny k elektrickému zařízení k testování proudu. Napětí se zobrazuje na displeji.

Multimetr měří elektřinu v několika jednotkách.

Krok 1

Zasuňte zástrčku pro černý kabel do zásuvky označené „COM“ nebo „COMMON“ na mulitmetru.

Krok 2

Připojte zástrčku pro červenou šňůru do otvoru označeného „V“ a „mA“ odděleného řeckým písmenem omega.

Krok 3

Přepněte volič multimetrů tak, aby ukazoval na „V“ nebo „Volty“. Pokud má váš multimetr několik možností napětí, zvolte "220V". Tato čísla udávají nejvyšší napětí, které bude multimetr číst, a 220 voltů je napětí většiny světelných zásuvek pro domácnost.

Krok 4

Vyjměte žárovku ze zásuvky a zapněte spínač světla.

Krok 5

Dotkněte se hrotu jedné ze dvou sond do středu objímky na mosazné desce.

Krok 6

Umístěte druhou sondu proti vnitřní stěně objímky světla.

Krok 7

Podívejte se na displej multimetru, zda není napětí zásuvky.